HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI FÓRUM MEGINDÍTÁSÁRÓL

NAGYNYÁRÁD KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

Nagynyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2021. (XI. 29.) számú önkormányzati határozatában döntött a településkép védelméről szóló 11/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: TKR) módosításáról. A módosításra a Dózsa György utca 9. számú ingatlan tulajdonosának kérelmére, az ingatlan helyi védettség alá vonása tárgyában indult.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A. §-a, továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (VII. 6.) önkormányzati rendelet szerinti partnerségi szabályoknak megfelelve, partnerségi egyeztetésre bocsátom 2022. április 27-étől.

A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet következtében – a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § (1) bekezdése alapján – a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a javaslatkérést, a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja, a tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet.

Fentiekre való tekintettel az elektronikus lakossági fórumot 2022. április 27. napjától megindítom.

Tájékoztatom Önöket, hogy észrevételeiket, javaslataikat

21 napon belül,

azaz 2022. május 19. napjáig, a következő módokon juttathatják el:

  • papír alapon Nagynyárád Község Önkormányzata címére (7784 Nagynyárád, Kossuth L. u. 46.),
  • elektronikus levélben a jegyzo@nagynyarad.hu e-mail címre történő megküldéssel

A véleményezési anyag Nagynyárád község települési portálján (www.nagynyarad.hu) tekinthető meg.

Észrevételeiket előre is köszönjük!

                                                                                  Kerekes Norbert s. k.

                                                                                         polgármester