Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti Kör

Településünkön már az 1980-as években is volt egy jól működő Német Klub. Ez megelőzte az egyesület létrejöttét, amelyet 1994. május 10-én jegyzett be a Baranya Megyei Bíróság. Aktív magját a már 1975-ben megalakult Német Énekkar és a Német Klub tagjai alkották.

Az alapító okiratban a következő célokat és feladatokat tűztük ki:

  1. A községben élő német nemzetiségű lakosok érdekeinek, törekvéseinek megfogalmazása és képviselete, valamint jogainak érvényesítése.
  2. Szorgalmazza és támogatja a német nyelv iskolai oktatását, különös figyelemmel a tájnyelvre.
  3. Szorgalmazza a német nyelvhasználat feltételeinek megteremtését a közéletben, így a közigazgatásban és az egyházi szertartásokon.
  4. Ápolja és továbbadja a következő generációnak a nemzetiségi kultúrát, a hagyományokat, viseletet, népművészetet, népi mesterségeket, a zenei- ének- és tánckultúrát, a népi irodalom értékeit, a nyelvi sajátosságokat (elnevezések, utca-, dűlő-, családnevek).
  5. Feladatának tekinti a falu történetének feltárását és közkinccsé tételét, a családkutatásokat.
  6. Felkutatja és a baráti körön keresztül a szülőföldhöz kapcsolja a közösség életébe a faluból elszármazottakat.
  7. Felvállalja a faluból kitelepített közösségeivel a partnerkapcsolat kiépítését, ápolását és sokoldalú gazdagítását.
  8. Németországban törekszik kapcsolatot teremteni azzal a térséggel, faluval, ahonnan elődeink származnak.
  9. Létérdekünk a falu lakosságmegtartó képességének fejlesztése, munkahelyek kialakítása, az infrastruktúra kiépítése. Ezért az egyesület szerepet vállal a falu fejlesztésében és arra törekszik, hogy a nemzetiségieknek megfelelő képviselete legyen minden községi és megyei önkormányzati szervezetben, a helyhatóságokban és más társadalmi szervezetben.

Az elmúlt évtizedek alatt a megfogalmazott célok és feladatok nagy részét teljesítettük.

Mindenkinek lehetősége van a német nyelv használatára, időnként az egyházi szertartásokban is használjuk. Kapcsolatot tartunk a német testvértelepülésünkkel, Seigertshausen/ Neukirchennel. 2021-ben lesz 30 éve, hogy Németországban aláírtuk a testvértelepülési megállapodást, majd a következő évben itt a faluban. A kapcsolat létrejöttében és mai fenntartásában nagy szerepe van az egyesület tagságának. A német hagyományokat a mai napig is életben tarjuk, így énekkar, és a tánccsoport, lakodalmasok, a búcsúfa, nemzetiségi nap, stb.

A falu fejlesztésében is nagy szerepünk van, így az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT) kialakításához pályázaton nyertünk több mint 54 millió forintot, valamint a régi iskolaépület lebontásához 4,5 millió forintot. Mindkét projekt a települési önkormányzattal együttműködve valósult meg.

Nagyobb önálló rendezvényünk a Pünkösdi Kórustalálkozó, a ki- és betelepítettek emlékére szervezett ünnepség. Jó kapcsolatot ápolunk a német nemzetiségi-, valamint a települési önkormányzattal, akikkel a nagyobb rendezvényeket közösen valósítjuk meg. Ezek a Kékfestő Fesztivál, a Búcsúfaállítás és a Nemzetiségi Nap.
Az egyesület magja továbbra is az énekkar, melynek vezetője: Beck László, zenei kísérőnk: Csontos László. Az énekkar 2020 novemberében ünnepli megalakulásának 45. évfordulóját.