Nagynyárádi Hírmondó

Önkormányzati hírek 2013. április 

 • A Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal újabb négy taggal bővült – Nagynyárád, Sátorhely és Kölked mellett – 2013. április 1-től.
  Dr. Hargitai János Baranya Megyei Kormánymegbízott a már megalakult hivatalunkhoz csatolta Lippó, Bezedek, Ivándárda és Sárok településeket is, mivel a törvényi határidőre nem tudták megalakítani új hivatalukat.  Így a közös önkormányzati hivatal immár 7 önkormányzatot és 12 nemzetiségi önkormányzatot szolgál ki Nagynyárád székhellyel és két kirendeltséggel – Kölkeden és Lippón. Ez az átszervezés a lakosság számára semmiféle változást nem hoz, a nagynyárádiak – és minden társtelepülés lakója – továbbra is, az eddig megszokott módon helyben intézheti ügyeit, a jegyző személye az, aki összeköti ezeket a településeket. Nagynyárádnak, mint a nagyra nőtt hivatal székhelytelepülésének – lévén itt található a törzshivatal – kordinációs szerepe van a közös önkormányzati hivatal működésében. A hivatalt Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző vezeti.
 • A Mohácsi Járási Hivatal ügysegédje minden kedden 8-10 óráig várja az ügyfeleket a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatalban.  Az ügysegédnél minden olyan ügy intézhető, amely 2013. január 1-től a járási hivatalok hatáskörébe tartozik, így az ügyfeleknek nem kell Mohácsra utazniuk emiatt.
 • A Mohácsi Kistérségi Családsegítő Szolgálat családgondozója ezentúl minden pénteken 9.30 órától 10.30   óráig várja az ügyfeleket az önkormányzat hivatalában.
 • A bólyi orvosi ügyeletet működtető Bóly Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. február 1-től a bólyi orvosi ügyelet munkanapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig működik. (Hétvégén változatlanul 24 órában.)
 • A helyi háziorvos hétfőtől péntekig reggel 8.00 órától áll a betegek rendelkezésére, addig az ügyeletet kell hívni.        Tel.: 69/368-180
 • Változás a szemétszállításban: 2013. április 1-től a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. – üzletpolitikai okok miatt – kivonult Baranya megyéből. A kommunális hulladékszállítást ezért átmeneti időre a Dél-Kom Kft. veszi át ugyanolyan – ill. némileg kedvezőbb feltételekkel – addig, amíg az önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében kiválasztja az új szolgáltatót. (A szolgáltatást továbbra is a HUBA-KOM Kft. végzi alvállalkozóként.)
  A díjak az alábbiak szerint változnak: 120 l-es kuka használata esetén 312.- Ft+Áfa/ürítés (negyedévenként 4.056.- Ft+Áfa), 60 l-es kuka használata esetén 227.- Ft+Áfa/ürítés (negyedévenként 2.951.- Ft+Áfa).
 • Sajnos ez a szolgáltató váltás azzal is jár, hogy új egyedi szerződéseket kell kötni, de ebben az önkormányzat igyekszik a lakosság segítségére lenni. Mindenkinek a lakcímére eljuttatjuk a szerződéseket, kérjük azt kitöltés után, szíveskedjenek a hivatalba visszaküldeni. Megértésüket és fáradozásukat nagyon köszönjük!
 • Nagynyárád Község Önkormányzata 200 ezer forint támogatást nyújtott a Mohács Városi Kórház Szili László Alapítványa részére CT-berendezés vásárlására.
 • A belvízelvezető rendszer felújítására elnyert pályázat kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban van. A kivitelezés várhatóan 2013. június végén kezdődik. A tervezett befejezés időszaka: 2014. május.
 • A ravatalozó előtetőjének befejezése a végéhez közeleg. Ez a beruházás nem volt a ravatalozó felújítási pályázat része, ezért az önkormányzat ezt a munkát – melynek költsége bruttó 2 millió forint – saját forrásból fedezi. Mivel az önkormányzati képviselők nem vesznek fel munkájukért sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést, ezt a beruházást ebből a pénzkeretből finanszírozza az önkormányzat.
 • A DRV Zrt. 2012. júliusától üzemelteti a nagynyárádi ivóvíz-, ill. szennyvízrendszert. Az üzemeltetés átadásának feltétele a vízközmű vagyonértékelési dokumentáció elkészítése. Ennek költsége 2.400.000.-Ft, mely az önkormányzat 2013. évi költségvetését terheli. Mivel a megszűnt Sátorhely-Majs Kistérségi Vízmű Kft. kintlévőségeit már az önkormányzatnak kell behajtani, ill. kifizetni a végelszámolás alatt álló cég felé, ezért kérünk minden fogyasztót, akinek vízdíj-tartozása van ebből az időszakból, mielőbb rendezze azt az  önkormányzat felé.
 • A Művelődési Ház nagytermének az udvar (söntés) felőli tartófala  és a régi könyvtár helyiség Dózsa Gy. utca felőli sarka megsüllyedt, ezért ennek sürgős megerősítéséről gondoskodni kell. Ez jelentős – váratlan – költségekkel terheli meg az önkormányzat költségvetését.
 • A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Európai Uniós pályázati forrásból két új szelektív hulladékgyűjtő szigetet létesít Nagynyárád belterületén. Az egyik a jelenlegi kibővítésével a Táncsics utcai parkolónál valósul meg, a másik a Szt. István és a Zalka M. u. kereszteződésében a földút mellett. Több – az önkormányzat által ajánlott – helyszín közül a tervező mérnökök ezeket a helyszíneket találták alkalmasnak, mivel azoknak közvetlenül a közút mellett kell elhelyezkedniük és semmiféle közmű (gáz, víz, telefon, egyéb vezetékek) nem akadályozhatja a kialakítást, ill. megközelítést.
 • Nagy Gáborné védőnő 2013. májusától felmentési idejét tölti, szeptemberben nyugdíjba vonul, ezért májustól Szűcs Péterné Zita kölkedi védőnő helyettesíti őt. A rendelési idő nem változik. Elérhetősége: 20/426-7567
 • A Pécsi Püspökség megkezdte a nagynyárádi templom felújítását. Kérjük, hogy a templom környékén fokozott óvatossággal közlekedjenek az építési munkálatok miatt.
 • Elkészült Nagynyárád új hivatalos honlapja. Kérjük, ha teheti, látogasson el rendszeresen a www.nagynyarad.hu oldalra, ahol az önkormányzatról, a civil szervezetekről, intézményekről aktuális információkat talál.

 

Kulturális programok április-májusban:

 

 • Április 27-én 17 órától Nemzetiségi Nap a Művelődési Házban (Nemzetiségi Önkormányzatok.)
 • Május 1-én 15 órától az új Ifjúsági Klub átadása, Majális a Művelődési Ház udvarán (Önkormányzat)
  Várjuk baráti társaságok jelentkezését a szabadtéri főzésre! Bővebb információ:Mintál Tibor polgármester 20/491-8295
 • Május 5-én  Anyák napja a templomban (Önkormányzat)
 • Május 11-12-én A Pécsi Nemzetőrség bemutatkozása a Győzelem Napja alkalmából (Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti Kör szervezésében)
 • Május 20-án Pünkösdi kórustalálkozó a Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti Kör szervezésében a nagynyárádi templomban
 • Május 22-én 24 órától – Kihívás napja ( Önkormányzat)
 • Május 25-én 16 órától – Sváb lakodalmas a Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti Kör szervezésében.
 • Május 26-án 15 órától –  Gyermeknap a Művelődési Házban a Nagynyárádi Művészeti Egyesület szervezésében.A tavalyihoz hasonló vidám programok és gyermekszínházi előadás.

A fenti programokról részletes információt itt a  honlapon lehet majd olvasni.

 

 

Anyakönyvi híreink:

 

Született:

Barbér Alíz2013. április

 Szülők: Schneider Nikoletta és Barbér Tamás    Hosszú, boldog életet kívánunk!

 

Elhunyt:

Kirschke Dieter Wilhelm

Szent I. u. 28. alatti lakos 77 éves volt. Emlékét őrizzük!

 

Nagynyárádi Hírmondó letölthető formátum:NAGYNYÁRÁDI HÍRMONDÓ