Nagynyárád település belterületének védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése

Magyarország megújul

 

  • Azonosító: DDOP 5.1.5/B-11-2012-0013
  • Tervező: Vízmező Kft. (www.vizmezo.hu)
  • Kivitelező: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. (http://www.kozuti-epito.hu)
  • Műszaki ellenőr: Kerdine Mehdi

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja: http://palyazat.gov.hu/

Nagynyárád Község Önkormányzata a településen egyre gyakrabban bekövetkező, káros árvizek és helyi vízkárok megelőzése érdekében a település belterületének védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózatot kívánja fejleszteni. A tervezett beruházás Nagynyárád belterületét érinti, de a Nagynyárádi-vízfolyás jókarba helyezésével hatással lesz a külterületi szakaszokra is.

A projekt elsődleges célja a település területére, illetve az ahhoz tartozó vízgyűjtő területre hulló csapadékokból származó lefolyó vízmennyiség befogadóinak megfelelő kialakítása, a vizek kártétel nélküli elvezetése. A beruházás megvalósításával az önkormányzat szeretné elérni a település lakói környezetbiztonságának növelését azáltal, hogy a lakóingatlanok, infrastrukturális létesítmények, közterületek, rekreációs és pihenésre, sportolásra alkalmas területek mentesülnek a gyakori elöntésektől.

Jelenleg a település 8 utcája közül 7-ben rendszeresen fordulnak elő helyi vízkárok, ami elsősorban a nem megfelelő állapotban lévő csapadékvíz elvezető árokhálózatnak köszönhető. A projekt segítségével 5 teljes utca csapadékvíz elvezető árkainak kialakítása, átépítése valósul meg, ezzel a vízkárokkal érintett 690 fő lakos közül 584 fő lakos vízkárokkal szembeni védelme válik valóra. A két fennmaradó utca csapadékvíz elvezetését az önkormányzat önerőből szeretné megoldani, ugyanis a víz elvezetése ezen utcák esetében csak magáningatlanokon keresztül valósulhat meg, ennek jogi/földhivatali eljárásai túl sok időt vehetnek igénybe, a projektet meghiúsíthatják.

A beruházás egyik fő eleme a Nagynyárádi-vízfolyás jókarba helyezése az érvényes üzemelési engedélyben szereplő adatok alapján. A Nagynyárádi-vízfolyás rendezése két szempontból is kiemelt jelentőségű. A vízfolyás medre oly mértékben iszapolódott fel, hogy már kisebb (kb. 33%-os) vízhozamok levezetésére sem alkalmas, károkozás nélkül. Emellett a vízfolyás képezi a település belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének végső befogadóját is, mely funkcióját szintén nem képes megfelelően ellátni.

A fejlesztés hatására a település belterületének 90%-a mentesül a vízkár eseményektől, kialakul egy a lefolyó vizek kártétel nélküli befogadására és levezetésére alkalmas csapadékvíz elvezető rendszer, lehetőség nyílik az EU-s pályázati források felhasználásával épült játszótér biztonságos üzemeltetésére. További fontos hatása a projektnek, hogy a Nagynyárádi-vízfolyás közvetlen közelében található artézi kút, mely a település ivóvíz ellátását szolgálja, szintén biztonságosan üzemeltethető és megközelíthető lesz. A múltban bekövetkezett árvizek ugyanis gyakran rongálták meg a kúthoz tartozó felszíni létesítményeket.

A települést érintő, egyre gyakoribbá váló káros árvízi elöntések és helyi vízkárok a lakosságra egyre nagyobb terheket rónak.

A helyreállítások költsége, a lakóingatlanokban keletkező károk, az EU-s pályázati forrásokból és önerőből épített infrastruktúra és jóléti célokat szolgáló elemek folyamatos veszélyeztetése indokolja a beruházást. Ezen problémák kiküszöbölését az önkormányzat önerőből nem képes megvalósítani, ezért nyújtott be pályázatot.

A projekt segítségével 5 teljes utca csapadékvíz elvezető árokhálózatának fejlesztése, illetve a Nagynyárádi-vízfolyás jókarba helyezése valósul meg. Ennek köszönhetően a település környezetbiztonsága nagymértékben javulni fog.

A műszaki tartalom tekintetében a Nagynyárádi-vízfolyáson földmunkára, illetve egy téglaboltozatos híd felújítására van szükség. A belterületi árokhálózat esetében földárkok és burkolt árkok kialakítása a cél. A nagyobb esésű szakaszokon, ahol a meder középsebesség értéke magasnak adódott, burkolt árkok építése fog megtörténni. A kisebb esésű és kevesebb vizet szállító árkok esetében földárkok kialakítása a cél. A meglévő gépkocsi bejárók alatt az árkok kivétel nélkül rossz szelvénnyel vannak átvezetve, ezért ezeknek a cseréje szükséges. Kétféle megoldás került kidolgozásra. A földmedrű árkok esetében a gépkocsi bejárók alatti átvezetést csőátereszekkel kell megoldani. Azokon a szakaszokon, ahol burkolat kialakítására kerül sor, fedlapos megoldás került kidolgozásra.

A beruházás a tervek alapján a rendelkezésre álló 24 hónap alatt megvalósul. Az előkészítési időszakban elkészültek a tervdokumentációk, a Megvalósíthatósági Tanulmány, megtörténtek a szükséges egyeztetések, tulajdonosi, kezelői hozzájárulások beszerzése. A Támogatási szerződés aláírását követően közbeszerzési eljáráson keresztül történt meg a szükséges vállalkozó kiválasztása.

A kivitelezés 2013 szeptemberében elkezdődött és 2014 év elején befejeződhet.

A beruházás során megvalósuló építmények üzemeltetését Nagynyárád Község Önkormányzata fogja ellátni. Jelenleg éves szinten 2jrlrntős összeget költenek a vízelvezető elemek karbantartására. Ez az összeg a jövőben várhatóan csökkenni fog, hiszen a burkolt medrek fenntartási, karbantartási igénye jóval kisebb, mint a földmedrek esetében. A megfelelő méretezésnek köszönhetően az árkok jövőbeni tönkremenetelére nem kell számítani, így a pótlási költségek is minimálisnak tekinthetőek. Az önkormányzatnál a fenntartáshoz szükséges gépek (fűnyírók) és eszközök rendelkezésre állnak, így azokra nem kell beruházni. A fenntartást START munka program keretei között kívánják megvalósítani, jelenleg is közmunkások bevonásával történik az árokhálózat karbantartása.

hatter