Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyvről

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, és az ezzel kapcsolatban tartandó lakossági fórumról

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagynyárád Község Önkormányzat megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését. A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – 2017. október 1-ig településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készítenie.

Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése tárgyában Nagynyárád Község Önkormányzat lakossági fórum keretében tart előzetes tájékoztatást.

A lakossági fórum helye: Művelődési Ház nagyterme (Nagynyárád, Kossuth L. u. 2.)

A lakossági fórum időpontja: 2017. július 11. (kedd) 19.00 óra

Az Önkormányzat várja a Tisztelt Lakosság, Partnerek írásos javaslatait is Nagynyárád településképét meghatározó és megőrizendő településrészekre, útszakaszokra, épületegyüttesekre, épületekre, építészeti elemekre és természeti értékekre vonatkozóan 2017. július 20. napjáig (a Lakossági fórum után 8 nappal)

A véleményezés, javaslat tétel módja: Nagynyárád  Község Önkormányzat Képviselő – Testületének a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályairól szóló 6/2017. (VII. 6.) Ör.  számú önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek a partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal (7784 Nagynyárád, Kossuth L. u. 46.) címére vagy az jegyzo@nagynyarad.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A minőségi lakókörnyezet az emberi lét méltóságának alapfeltétele. Ennek megteremtésében és megőrzésében segíti a települések önkormányzatait és a lakosságát a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. A Miniszterelnökség és a Magyar Építész Kamara által szakmailag előkészített törvény a helyi polgárok bevonásával gondoskodik a település épített, tájképi és településképi értékeinek védelméről.

A jogszabály alapján a minden települési és kerületi önkormányzatnak el kell készítenie Településképi Arculati Kézikönyvét, majd annak alapján településképi rendeletét, amelyben rögzíti az adott település képére vonatkozó követelményeket.

 

Mintál Tibor sk.

Nagynyárád  Község Polgármestere