Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyvről

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, és az ezzel kapcsolatban tartandó lakossági fórumról

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagynyárád Község Önkormányzat megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését. A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – 2017. október 1-ig településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készítenie.

Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése tárgyában Nagynyárád Község Önkormányzat lakossági fórum keretében tart előzetes tájékoztatást.

A lakossági fórum helye: Művelődési Ház nagyterme (Nagynyárád, Kossuth L. u. 2.)

A lakossági fórum időpontja: 2017. július 11. (kedd) 19.00 óra

Az Önkormányzat várja a Tisztelt Lakosság, Partnerek írásos javaslatait is Nagynyárád településképét meghatározó és megőrizendő településrészekre, útszakaszokra, épületegyüttesekre, épületekre, építészeti elemekre és természeti értékekre vonatkozóan 2017. július 20. napjáig (a Lakossági fórum után 8 nappal)

A véleményezés, javaslat tétel módja: Nagynyárád  Község Önkormányzat Képviselő – Testületének a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályairól szóló 6/2017. (VII. 6.) Ör.  számú önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek a partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal (7784 Nagynyárád, Kossuth L. u. 46.) címére vagy az jegyzo@nagynyarad.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A minőségi lakókörnyezet az emberi lét méltóságának alapfeltétele. Ennek megteremtésében és megőrzésében segíti a települések önkormányzatait és a lakosságát a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. A Miniszterelnökség és a Magyar Építész Kamara által szakmailag előkészített törvény a helyi polgárok bevonásával gondoskodik a település épített, tájképi és településképi értékeinek védelméről.

A jogszabály alapján a minden települési és kerületi önkormányzatnak el kell készítenie Településképi Arculati Kézikönyvét, majd annak alapján településképi rendeletét, amelyben rögzíti az adott település képére vonatkozó követelményeket.

 

Mintál Tibor sk.

Nagynyárád  Község Polgármestere

 

Megjegyzés hozzáfűzése

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.