NAGYNYÁRÁDI HÍRMONDÓ

Önkormányzati hírek:

A képviselő-testület  a 2014. június 5-i ülésén jóváhagyta Nagynyárád  Településfejlesztési koncepcióját a 2014-2020. közötti időszakra vonatkozóan

A 2014-2020 közötti időszakban rendelkezésre álló Európai Uniós források komoly fejlődési lehetőséget jelentenek az ország, a megye és településünk számára is. A források gyors és zökkenőmentes lehívásának elengedhetetlen feltétele az, hogy  az önkormányzat már a  költségvetési ciklus elején rendelkezzen kidolgozott fejlesztési programmal, elfogadja fejlesztési programját, amelyek mentén fel tudjuk kutatni és ki tudjuk használni időben a kínálkozó pályázati forrásokat. A települési önkormányzatok stratégiai partnere a Baranya Megyei Önkormányzat, amely a települések fejlesztési elképzeléseit, projektötleteit koordinálja, térségi programokká integrálja.

Fentiek miatt összeállításra kerültek azok az – egyelőre helyi szintű – projektötletek, amelyekre építkezve, amelyeket továbbgondolva Nagynyárád hosszú távú fejlődése reményeink szerint megvalósítható.

Tervezett beruházások, projektek:

1./        A Mohács és Sátorhely között kiépülő kerékpárút továbbépítése Nagynyárádon keresztül Bólyig 

Ezáltal a térséget korszerű, jól kihasználható kerékpárút hálózat kötné össze Mohácstól Villányig, melyre épülve fellendülhet a kerékpáros turizmus (borturizmus, helyi látványosságok, kékfestő műhely, stb.)

2./        Az ötvenes években létrehozott határmenti erődítményrendszer (betonbunkerek) felkutatása,  felújítása, ráfűzése a kiépülő kerékpárútra. A Paptagnál lévő régi légópince felújítása, benne a határvédelmi rendszerrel kapcsolatos kiállítás kialakítása, valamint kerékpáros pihenőhely kiépítése (vizesblokk, közművek)

3./        Sportcsarnok külső és belső felújítása, új bejárat kialakítása, lelátó kialakítása, meglévő vizesblokkok teljes felújítása és új vizesblokkok kialakítása, új, korszerű és gazdaságos fűtésrendszer kiépítése, a megsüllyedt épületrész újra-alapozása

Ezáltal a létesítmény sokkal inkább kihasználható lenne, lehetőség volna nagyszabású térségi sport- és egyéb rendezvények lebonyolítására is.

4./        Sportcsarnok előtti parkban egy sportjátszótér kialakítása

5./        Ifjúsági szálló kialakítása és bővítése a korábban idősek klubjaként működő épületrész hozzácsatolásával: vizesblokkok felújítása és kialakítása, tetőcsere, belső udvar térkövezése és teakonyha kialakítása

6./        Régi tornaterem (jelenleg konditeremként működő épületrész) vízzáró szigetelése, külső- és belső felújítása (padlózat cseréje, elektromos rendszer teljes felújítása, új kondigépek beszerzése)

7./        Művelődési ház (Nagynyárád, Kossuth L. u. 2.) belső udvarának térkövezése, a konyha és kiszolgáló helyiségek összekötése a termekkel, a belső udvari épületrész tetőcseréje (hullámpala), az épület vízzáró szigetelése

8./        Nagynyárád Rákóczi u., Kossuth u. és a Dózsa Gy. u., Budai N. A. u.  újraaszfaltozása, járdák javítása és építése

9./        Művelődési ház előtti téren fedett szabadtéri színpad építése, szétbontható fesztiválsátor beszerzése

A mobil szabadtéri színpadunk felállítása időigényes, mérete nem igazodik a fesztiválsátoréhoz, ezért érdemes volna egy állandó, fedett szabadtéri színpadot építeni, amely több lehetőséget adna a rendezvények lebonyolításában.

10./      Országos műemléki védettség alatt álló róm. kat. templom felújítása (tetőzet cseréje, falak külső belső festése, orgona felújítása) A templom kerítésének újraépítése (áttört téglakerítés, mely nagyon rossz állapotban van) A templom előtti tér térkövezése, parkolók kialakítása, pihenőpark kialakítása

11./ Plébánia épületének belső és külső komplett felújítása (rendkívül leromlott, lakhatatlan a jelenlegi állapotában). Amennyiben a püspökség nem kívánja már plébániaként használni, új funkcióként szálláshelyek kialakítása a turizmus céljára.

12./ A templom környezetében lévő régi temető, régi sírok megmentése, méltó kegyeleti hely, sírkert kialakítása

13./ A Kossuth L. utcai és Budai N. A. utcai elöregedett és veszélyessé vált hársfák kivágása és új díszfák telepítése

A jelenlegi hársfák elöregedtek, több beteg is közülük. Méretüknél fogva belenőttek az E.ON vezetékekbe, ezért a szolgáltató megcsonkította őket. Ezzel esztétikailag is sebet ejtettek a faluképen, valamint a fák stabilitása is meggyengült azáltal, hogy egyik oldalukon sokkal nagyobb a lombkorona. Olyan díszfákat volna célszerű telepíteni a helyükre, amelyek több évtizeden keresztül is szabadon nőhetnek a közterületen, nem akadályozva a kiépített közműveket.

14./ A jelenlegi alsó tagozatos általános tagiskola elhelyezésére szolgáló épületkomplexum számára új funkció (pl. idősek otthona) kialakítása, ezzel együtt az egész épületész teljes korszerűsítése (fűtés, konyha, stb.) Esetleg a  Bm-i Önkorm. által fenntartott Bólyi Fogyatékosok Otthona lakóotthonaként működhetne.

15./ A régi bölcsöde épületében kialakított IKSZT épületének hátsó szárnyában pajtaszínház kialakítása

16./ Óvoda akadálymentesítése

Az intézmény egy régi családi házban került kialakításra évtizedekkel ezelőtt és szűk keskeny utcai  bejáratát nagy költségekkel, komoly építészeti átalakításokkal lehetne csak akadálymentesíteni. Erre kell műszaki megoldást és  pénzügyi forrást találnunk.

17./ Szt. István utca fásítása

Az új utca kezdi elnyerni végleges arculatát, viszont fás növényzet nélkül meglehetősen kopár képet mutat. Egy részén elkezdték – az önkormányzat hozzájárulásával – vérszilvafák telepítését, talán célszerű volna ezt folytatni az utca egész hosszában.

18./      Orvosi rendelő külső felújítása (tetőfelújítás, szigetelés, újabb parkolók kialakítása)

(Erre a projektre júniusban benyújtottuk a pályázatot.)

A hetvenes évek elején épült rendelő és szolgálati lakás meglehetősen elhasználódott, leromlott állapotban van, felújítását nem lehet tovább halogatni.

 

–          Felhívjuk az iskolabusszal utazók figyelmét, hogy 2014. szeptember 1-től az alábbi rend szerint indul az iskolabusz az iskola előtti buszmegállóból, ill. az önkorm. hivatala elől: 6.45-kor : középiskolások, 7.00-kor: általános iskola 6-7-8. osztályosok, 7.15-kor: általános iskola 1-5. osztályos tanulói.

A Bólyból visszaindulás időpontjai: 1-5. osztályig 13.20-kor, 6-7-8. osztályosok: 13.40-kor, a középiskolásoknak: 14.05 órakor.

Mivel a Bólyi Általános Iskolában tanulók létszáma növekedett, így kénytelenek vagyunk három fuvarral megoldani az utaztatást, sajnos a középiskolásoknak  a tavalyihoz képest negyed órával előbb kell indulniuk.

Kérjük, hogy 2014. augusztus 29-én (pénteken) legkésőbb 14.00 óráig a középiskolások jelezzék, hogy ki tart igényt a tavalyi feltételek szerint az utaztatásra – az önkormányzat hivatalában telefonon (69/374-104) Hábelné Hergendőder Ritánál vagy Mintál Tibor polgármesternél (20/491-8295).

Jelenleg átmenetileg két hétre köt az önkormányzattal szerződést a tanulók utaztatására a KIK, ezután közbeszerzés keretében választja ki az új szolgáltatót.

–          2014. szeptember 20-án (szombaton) a Nagynyárádi Sportcsarnokban sportnapot szervez az önkormányzat. Részletes programokat a rendezvény előtt a honlapon, ill. a hirdetőtáblákon olvashatnak majd. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

–          Önkormányzati választásokkal kapcsolatosan tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy  a helyi önkorm. képviselő-jelöltséghez 7, a polgármester-jelöltséghez 19 ajánlás (támogató aláírás) szükséges. Jelölteket bejelenteni legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet az önkormányzat hivatalában Nagynyárádon.

Örömmel tudatjuk, hogy Orgyán Csanád harmonika-előadásával  bejutott az MTV Virtuózok c. műsorába, melyet várhatóan 2014. szeptember vagy október hónap folyamán sugároz az M1.   (Orgyán Viola)

 

Anyakönyvi hírek

 

Házasságot kötött:

Dr. Vértes Judit – Dr. Patonai Zoltán

2014.08.22.

Sok boldogságot kívánunk!

 

Elhunytak:

Schveninger György 2014.04.26.

Arany J. u 20.

Élt 63 évet

Emlékét őrizzük!

Szőnyi János József 2014.05.02.

Kossuth L. u. 58.

Élt 89 évet

Emlékét őrizzük!

 

 

Nagy Imre. 2014. május 20.

Kossuth L. u. 31.

Élt 83 évet

Emlékét őrizzük!