Felhívás parlagfű és allergén gyomok elleni védekezésre

Akár 15 millió forintos bírságot is kiszabhat a szakhatóság arra a földhasználóra, aki elmulasztja a parlagfű elleni közérdekű védekezést!

A parlagfű elleni védekezés fő szabályait a 2008. évi XLVI. törvény rögzíti.

A törvény szerint minden földhasználó kötelezettsége, hogy  adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozza és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig fenntartsa. Amennyiben a földhasználó fenti kötelezettségének nem tesz eleget, közérdekű védekezést (kényszerkaszálást) kell elrendelni és emellett növényvédelmi bírságot kell kiszabni. A bírság minimális összege 15 ezer, maximális összege 15 millió forint.

Az eljárás hatósági ellenőrzéssel indul, amelyet két külön hatóság végez.

Parlagfű külterületen:

Az ellenőrzést a  körzetiföldhivatal végzi, aki értesíti a növényvédelmi hatóságot (Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága). A növényvédelmi hatóság rendelheti el a kényszerkaszálást és szabhatja ki a növényvédelmi bírságot, valamint jogosult érvényesíteni az eljárással kapcsolatos költségeket is. A földhasználót értesíteni sem kell a helyszíni szemléről és nem is kell előzetesen külön felszólítani a parlagfű mentesítésre, hiszen ez kötelezettsége.

Parlagfű belterületen:

Az ellenőrzést a jegyző végzi, ő jogosult kényszerkaszálást is elrendelni és az eljárás költségeit is behajthatja a földhasználón.  A növényvédelmi bírságot a növényvédelmi hatóság szabja ki. Az ellenőrzésről ebben az esetben sem kell értesíteni a földhasználót. Az eljárás lakossági bejelentésre is indulhat.

(221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet)

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a pollenszennyeződés megakadályozása, ill. a közérdekű védekezés elrendelésének és a növényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében az ingatlanokon és környezetükben a gyomirtást és kaszálást folyamatosan végezzék el! Irtsák a parlagfüvet és az allergén gyomnövényeket!

Együttműködésüket megköszönve:

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó

jegyző