Óvodapedagógusi állás

A Nagynyárádi Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7784 Nagynyárád, Kossuth L. utca 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodai nevelés

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         végzettséget igazoló bizonyítványok

•         szakmai önéletrajz

•         erkölcsi bizonyítvány 3 hónapnál nem régebbi

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus

•         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás

•         szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű számítógépes ismeretek

•         Kiváló szintű együttműködési és kommunikációs készség

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekes Norbert polgármester nyújt, a 06301403810-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagynyárádi Óvoda címére történő megküldésével (7784 Nagynyárád, Kossuth L. utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/1052-2/2020. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Kerekes Norbert polgármester részére a polgarmester@nagynyarad.hu E-mail címen keresztül.

•         Személyesen: Kerekes Norbert polgármester, Baranya megye, 7784 Nagynyárád, Kossuth L. utca 46.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: óvodavezető

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.