Településképi Arculati Kézikönyv lakosság általi véleményezése (TAK)

Településképi Arculati Kézikönyv lakosság általi véleményezése

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagynyárád Község Önkormányzat megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését. A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – 2017. december 31-ig településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készítenie.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet véleményezési anyaga elkészült, azt az önkormányzat közmeghallgatás keretében 2017. december 7-én mutatta be  a művelődési ház nagytermében.

A véleményezési anyag Nagynyárád honlapján hozzáférhető az Önkormányzat/TAK linken.

Az Önkormányzat várja a Tisztelt Lakosság, Partnerek írásos javaslatait is Nagynyárád településképét meghatározó és megőrizendő településrészekre, útszakaszokra, épületegyüttesekre, épületekre, építészeti elemekre és természeti értékekre vonatkozóan 2017. december 15. napjáig (a Lakossági fórum után 8 nappal)

A véleményezés, javaslattétel módja: Nagynyárád  Község Önkormányzat Képviselő – Testületének a Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályairól szóló 6/2017. (VII. 6.) Ör.  számú önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek a partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal (7784 Nagynyárád, Kossuth L. u. 46.) címére vagy az jegyzo@nagynyarad.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

A minőségi lakókörnyezet az emberi lét méltóságának alapfeltétele. Ennek megteremtésében és megőrzésében segíti a települések önkormányzatait és a lakosságát a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. A Miniszterelnökség és a Magyar Építész Kamara által szakmailag előkészített törvény a helyi polgárok bevonásával gondoskodik a település épített, tájképi és településképi értékeinek védelméről.

A jogszabály alapján a minden települési és kerületi önkormányzatnak el kell készítenie Településképi Arculati Kézikönyvét, majd annak alapján településképi rendeletét, amelyben rögzíti az adott település képére vonatkozó követelményeket.

Köszönjük, hogy véleményével, javaslataival segíti az önkormányzat munkáját!

Nagynyárád Község Önkormányzata

http://nagynyarad.hu/onkormanyzat/tak