A község története

A község története

Dél-Baranyának ékköve az alig 750 főt számláló települések egyike, Nagynyárád. Az évszázadok történelmi viharai során sokszor változott meg e kicsi falucska arculata. A község neve eredetileg Narad, majd később Nyárád volt. Arról, hogy a település akár a római korban, akár a népvándorlás korában lakott hely volt-e, nincsen adat. A falu története azonban okmányokkal igazolhatóan visszanyúlik a XI. század elejéig.  Már I. István idejében királyi birtok volt. Valószínűleg legkésőbb a XIV. század elején a közelben egy második Nyárád nevű falu is létesült és a kettő megkülönböztetésére a mi Nyárádunk, a „nagy”, a másik pedig a „kis” jelzőt kapta. Ebben az időben a községnek már saját temploma és plébánosa is volt. A végzetes mohácsi csata 1526. augusztus 29-én Nagynyárád szomszédságában, Földvárnál zajlott. A török uralom ideje alatt a baranyai falvak háromnegyed része elpusztult, lakosságszáma jelentősen megfogyatkozott. Amikor az egyesült keresztény  hadaknak sikerült a törököt kiverni és az országot felszabadítani, az országrészt be kellett népesíteni. Mivel az ide visszatért magyar és rác lakosság önmagában kevés volt, ezért máshonnan kellett telepeseket szerezni. Elsősorban mezőgazdasági termeléssel foglalkozó népeket  kellett  idetelepíteni, így Mária Terézia királynő kezdeményezésére német vidékről sváb családokat telepített Nagynyárádra.

A második világháború után a falu német lakosságának nagy részét Németországba hurcolták, helyükre a Felvidékről elűzött családok érkeztek. Ma a lakosság közel fele német nemzetiségűnek vallja magát, s igyekeznek hűen őrizni hagyományaikat.

1991. óta hivatalos partnerkapcsolati szerződésünk van a németországi  Seigertshausennel és 2001. óta a szlovákiai Királyrévvel. Mindkét településsel jól működő partnerkapcsolatot ápolunk.

A falu  legnagyobb gondja, az önkormányzat erőfeszítései ellenére, az egyre fogyatkozó népesség és az öregedő korfa. Községünkben egy óvodai csoport és egy részben összevont alsó tagozat működik. A faluban korszerű sportcsarnok van, egy igényesen felújított, régi épületben Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret biztosítunk, mely intézmény keretein belül könyvtár, teleház, gyógyszertár, védőnői szolgálat, idősek klubja, valamint a helyi civil szervezetek működnek.