Településrendezési terv módosítás

Településrendezési terv módosítás

HIRDETMÉNY

Nagynyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2021. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozatában döntött a helyi építési szabályzatól szóló 4/2007. (III.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) és a szabályozási terv módosításáról. A módosítás során a jelenleg 0104/13 hrsz. alatti ingatlanon működő gazdasági vállalkozás területének dél-keleti – véderdő besorolású – részén, a pályázati forrásból megvalósuló telephely fejlesztéshez szükséges módosítások kerülnek átvezetésre.

Fentiekre való tekintettel az elektronikus lakossági fórumot 2021. december 03. napjától megindítom.

A fórum során a résztvevők Nagynyárád Község településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (VII. 6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint a véleményeiket, javaslataikat elmondhatják.

Tájékoztatom Önöket, hogy a fentiek alapján észrevételeiket, javaslataikat 17 napon belül, azaz 2021. december 20. napjáig, kizárólag elektronikus levél útján juttathatják el a jegyzo@nagynyarad.hu e-mail címre. A véleményezési anyag Nagynyárád község települési portálján (https://nagynyarad.hu) tekinthető meg. Az írásos véleményeket a Rendelet 2. számú mellékletében található PARTNERI ADATLAP formátumban lehet benyújtani.

Észrevételeiket előre is köszönjük!

Kerekes Norbert s. k.
polgármester

 

Településrendezési terv módosítás