Szavazókör Nagynyárád

Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője,                                                                                  mint a Helyi Választási Iroda Vezetője                                                                                                          7784 Nagynyárád, Kossuth L. u. 46.

Tel.: 69/374-104  Fax: 69/374-013

E-mail: jegyzo@nagynyarad.hu

 

Ikt. szám:  1178-2 /2013.                                                Tárgy:  Nagynyárád község szavazókörének felülvizsgálata

 

HATÁROZAT

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. §. (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva Nagynyárád községben a szavazókör számát az alábbiakban határozom meg:

                        001  számú szavazókör             Művelődési Ház            7784 Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 2.

A szavazókör részletes leírását jelen  határozat melléklete tartalmazza.

Elrendelem a határozat Nagynyárád Község hivatalos honlapján (www.nagynyarad.hu), valamint a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 7784  Nagynyárád, Kossuth L. u. 46. nagynyárádi székhelyének a hirdetőtábláján való közzétételét.

A határozatom ellen a döntés közzétételének időtartama alatt a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez nyújtható be fellebbezés, aki azt a   Baranya Megyei Területi Választási Iroda (Pécs, Széchenyi tér 9.) vezetőjéhez  terjeszti fel. A Területi Választási Iroda vezetője a fellebbezést három napon belül bírálja el, mely  határozat ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

A fellebbezés benyújtása illetékmentes.

INDOKOLÁS

A Ve. 351. § (1) bekezdése  alapján a szavazóköröket  első alkalommal 2013. július 31-ig  kell kialakítani. A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Iroda vezetője határozattal állapítja meg a szavazókörök számát, sorszámát, területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.

A Ve. 80. §-a alapján a Helyi Választási Iroda Vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie.

A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 234. §-a és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Nagynyárád, 2013. július 22.

                                                                         Zimmermann-né dr. Kovács Anikó

                                                                        HVI vezető