MEGHÍVÓ – TÁJÉKOZTATÁS ÉS LAKOSSÁGI FÓRUM

MEGHÍVÓ

TÁJÉKOZTATÁS ÉS LAKOSSÁGI FÓRUM

NAGYNYÁRÁD        KÖZSÉG 2021. ÉVI I.  SZÁMÚ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

 

Nagynyárád Község Önkormányzata az északi iparterületének környezetében telephely bővítés érdekében módosítja a településrendezési eszközeit (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási terv), valamint a Helyi Építési Szabályzat 4. §-át érintően hibajavítást végez. A szabályozás tervezetét a KARC-H10 Kkt. (képviseli: Gáll Csaba tervező) készítette el, melyet a polgármester a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően partnerségi véleményezésre bocsát.

 

Az elkészült tervezet megtekinthető személyesen a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatalban (7784 Nagynyárád, Kossuth L. u. 46.) ügyfélfogadási időben, továbbá a www.nagynyarad.hu oldalon.

 

Kihirdetés időpontja:            2021. július 13.  8:00 óra

 

Az észrevételek, javaslatok megküldésének, postára adásának határideje: 2021. augusztus 13.

 

 

                               Kerekes Norbert                                                             dr. Kovács Anikó

                                polgármester                                                                                   jegyző

 

Az elkészült tervezet: