NAGYNYÁRÁDI HÍRMONDÓ

 

NAGYNYÁRÁDI HÍRMONDÓ

 

Nagynyárád Község Önkormányzatának Hírlapja

Nagynyárád, Kossuth L. u. 46. tel.: 69/374-104

 

info@nagynyarad.hu,

2014. március  I. szám

 

Vége a téli hónapoknak és eljött végre a tavasz! A fák ébredeznek, pattannak a rügyek, bimbóznak a korai virágok. Többet süt a nap és a gyerekek is egyre jobban élvezik, hogy kint lehetnek a szabadban.

Minden évben van egy nap, amikor a férfiak virágot adnak a róluk gondoskodó asszonyi kezekbe, megköszönve ezzel a reggeli kávékat, a ropogósra vasalt ingeket, a fárasztó napok utáni meleg vacsorákat, az otthon melegét. Mindeközben valószínűleg kevesen tudják, hogy ez a nap, a nők napja eredetileg korántsem ilyen romantikus célzattal alakult ki.

A nőnap kialakulása szorosan kötődik ahhoz az évszázados harchoz, melyet a nők – a világ minden pontján – azért folytattak és a világon sok helyen folytatnak még ma is, hogy a társadalomban egyenlő esélyeik lehessenek.

Magyarországon először 1914-ben emlékeztek meg ilyen formában a nőkről. Ám az azóta eltelt években már feledésbe merültek az eredeti célok. A nőnap ma már nem arról a küzdelemről szól, amit a nők hosszú időn át az egyenlőségért vívtak. Hiszen az egyenlőséget sikerült elérni. A nők ma már szinte mindenütt ugyanolyan jogokkal és lehetőségekkel indulnak neki az életnek, mint a férfiak. Ugyanolyan nehézségekkel kell megküzdeniük, és ugyanolyan keményen kell helytállniuk.

Nagynyárád Község Önkormányzata és a magam nevében sok szeretettel köszöntöm településünk minden lányát és asszonyát a közeledő Nőnap alkalmából!

                                                                                                       Mintál Tibor polgármester

 

Szeretettel hoztam e szép csokrot,
93f028d832141233178848a9148936972 (1) s köszöntőmet mindenkinek mondom.
Nőket köszönt most az egész világ,
hát nyíljon nékik a sok színes virág.
Az életet, szerelmet tőlük kaptuk,
cserébe szívünket az ölükbe rakjuk.
Általuk vagyunk igazán valakik,
tudom most dalom, messzire hallatszik.
Kívánom, legyen minden nő boldog,
s szálljanak el végleg a bús gondok.
Hulljon reájuk jókívánságom e napon,
egész évben – és minden Nőnapon.

 

1848. március 15.

Az 1848-as forradalom híre március 14-én érkezett meg Bécsből Pestre, de az események akkorra már a maguk útján haladtak előre. Petőfi Sándor és a Tízek Társasága megfogalmazták a Tizenkét pontos nemzeti programot. Március 15-én Petőfi Sándor és a Pilvax-csoport több tagja felkeresték az egyetem orvosi és jogi karát, ahol felolvasták a tizenkét pontot és Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt a lelkes diákok előtt.

A szöveget elvitték a Landerer Nyomdába, nagy példányszámban kinyomtatták és szétosztották a tömegben. Az ifjak a Nemzeti Múzeum előtt összegyűlt sok ezer ember előtt beszédet tartottak, majd a pesti Városházára mentek, ahol a tanács megrémülve azonnal elfogadta a 12 pontot.

Délután mintegy húszezer fős tömeg átment Budára, s a Vár börtönéből kiszabadították Táncsics Mihályt. Őt diadalmenetben vitték át Pestre, ahol a Nemzeti Színház ünnepi előadása méltó módon zárta le a magyar forradalom első szakaszát. A magyar forradalmat elsősorban a márciusi ifjúság, a pesti nép indította el, a régtől érlelődő készülődések optimista hitével, az újat akaró sokaság spontán áradásával.

1848. március 15-nek a történései elválaszthatatlanok Petőfi Sándortól, aki akkor már Magyarország nemzeti költője. Petőfi Nemzeti dala a forradalom és az azt követő szabadságharc költői himnusza lett: „Talpra magyar, hí a haza…!” Petőfi Sándor egész élete példa lehet a magyar nép számára, mert ő volt az, aki egyetlen ponton sem került soha ellentétbe a meggyőződésével, a hitével. Hite szerint élt mindvégig. Ne feledjük, – érezzük át és értékeljük 1848 örökségét, Petőfi Sándor hagyatékát, amelyekre napjaink emberének óriási szüksége lenne. Ne feledjük tanításainak egyikét: – Abban lelünk mi jutalmat. /Megnyugoszunk mi azon:/ Bárkié is a dicsőség: A hazáé a haszon!”

Ünnepeljük békésen a dicső márciust, őrizzük azoknak emlékét, akik értünk szálltak síkra, s tetteiket állítsuk példaként magunk elé!

 

 

Önkormányzati hírek  

–       Folytatódnak a bel- és csapadékvíz elvezetési rendszer felújítási munkái. Az ároktisztítási munkák ütemezését a műszaki vezető tájékoztatása szerint az alábbiak szerint tervezik:

Március hónapban a Kossuth Lajos és a Budai N.A. utca területén végzik az ároktisztítási munkákat.

Köszönjük a nagynyárádiak türelmét és megértését a munkák során!

–       Az önkormányzat megkereste a Vízügyi Igazgatóságot, mint a Nagynyárádi vízfolyás karbantartóját (2014. január 1-től már nem a KEBAVIT végzi ezt a feladatot), hogy a patak külterületi szakaszát is kotorja ki, tegye rendbe, mivel e nélkül a belterületi mederrendezési munkák – amelyek a pályázat keretében megvalósultak – majdhogynem hiábavalók lehetnek. A Vízügyi Igazgatóság arról tájékoztatott, hogy márciusban meg is kezdik a külterületi meder rendbetételét.

–       Az Egészségnevelési program (TÁMOP-pályázat) keretében érdekes előadásokat hallgathatnak az érdeklődők az alábbi témában:

Egészséges táplálkozás, egészséges életvitel. Az előadások szerdánként 14:30-tól látogathatóak az IKSZT épületében az  Idősgondozási Központban.

Továbbra is minden szerdán 18:45-től a sportcsarnokban ingyenes tae-bo edzést tart Sztárcsevics János. Szeretettel várunk mindenkit!

–       A sátorhelyi szennyvíztisztító levegőztető rendszere felújításra szorul, ezért a DRV ZRT. megkereste a fenntartó önkormányzatokat a beruházás érdekében. A munka összes költsége bruttó 4.395.000.- Ft, ebből a  Nagynyárádra eső rész bruttó 1.562.862.- Ft, melyet a négy tulajdonos önkormányzat a DRV Zrt-től kapott eszközhasználati díjból finanszíroz.

–       A Pannon Volán Zrt. módosította a reggeli Mohács-Nagynyárád autóbuszjárat menetidejét az alábbiak szerint

9. számú járat Mohács állomásról indul 6:30-kor, a Nagynyárádi Iskolához érkezik 6:54-kor.

16. számú járat Nagynyárádi Iskolától indul  7:00-kor, Mohács állomásra érkezik 7:41-kor.

 

VÁLASZTÁS:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtására a Helyi Választási Irodában (Önkormányzati Hivatal) hétköznapokon 16 óráig van lehetőség.

Átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie a HVI-hez.

Külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. március 29-én 16 óráig kell megérkeznie.

Mozgóurna iránti kérelmet 2014. április 4-én 16 óráig a Helyi Választási Irodában,

2014. április 6-án 15 óráig a Helyi Választási Bizottságnál lehet előterjeszteni.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a nemzetiségi regisztráció folyamatosan történik. Azok, akik az országgyűlési választáson nemzetiségi képviselőre és nem pártra kívánnak szavazni, a nemzetiségi regisztrációval egyidejűleg ezt 2014. március 21-ig kérhetik legkésőbb! Aki csak az őszi nemzetiségi választásra kéri a regisztrációját annak nincs határideje, folyamatosan kérhető.

Névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslati kérelmek határidőben történő benyújtásának biztosítása érdekében a HVI a választás napjáig minden hétvégén szombat és vasárnap 8:00 és 16:00 óra között telefonos ügyeletet tart az alábbi telefonszámon: 20/291-1342.

 

Programok:

–   2014. március 8-án (szombaton) 20 órától Nőnapi batyus bált szervez a Nagynyárádi Művészeti Egyesület. Jelentkezni lehet a 06-20-441-1212-es telefonszámon. Mindenkit szeretettel várnak.

–   2014. március 10-én (hétfőn) 15 órától a Nagynyárád-Bóly és a Nagynyárád-Sátorhely közötti útszakaszon szemétszedési akciót szervez Treutz Konstantin. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki az akcióban szívesen részt venne, az a jelzett időpontban az alsó utcai presszótól indulva lehet segítségünkre. Láthatósági mellényt és kesztyűt mindenki hozzon magával, szemetes zsákokat az Önkormányzat biztosítja.

Minden segítséget köszönettel veszünk !

– 2014. március 14-én (pénteken) 16 órától megemlékező ünnepséget tartunk a nagynyárádi 100-as szobornál. A műsorban fellépnek a helyi kulturális csoportok.

– A Nagynyárádi Művészeti Egyesület 2014. április 13-án bevásárló utat szervez a szerbiai Szabadkára. Indulás várhatóan a kora reggeli órákban lesz. A részvételi díj (útiköltség) a jelentkezők számától függ. Minden érdeklődőt, vásárolni szándékozót várunk, nemcsak egyesületi tagokat! Jelentkezni 2014. április  4-ig lehet a következő telefonszámon: 06-20-441-1212.

 

2014. március 5-én újra megnyílt a Dózsa Gy. u. 1. szám alatt a vegyesbolt a régi nyitvatartási idő szerint.

 

Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával támogassa a következő nagynyárádi szervezetek valamelyikét:

–          „Nagynyárád Javáért” Közalapítvány                                – adószáma: 18317473-1-02

–          Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti Kör        – adószáma: 18305063-1-02

–          Nagynyárádi Művészeti Egyesület                                     – adószáma: 18328978-1-02

 

 

Anyakönyvi hírek

 

Elhunyt: id. Kovács Ferenc  2014. január 11.

Nagynyárád, Arany János u. 17. szám alatti lakos. Élt 82 évet.

Emlékét őrizzük!