Tájékoztató választóknak

Tisztelt Választópolgárok!

 

A 2014. október 12-ére kitűzött helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választással kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

 

Az értesítők postai kézbesítése 2014. augusztus 25-ig   megtörtént.

 

A választópolgár lakóhelyén (állandó lakcímén) – vagy ha legkésőbb 2014. június 23. napjáig tartózkodási helyet létesített – a tartózkodási helyén szavazhat. A tartózkodási helyen csak átjelentkezéssel lehet szavazni. Átjelentkezési kérelmet az állandó lakóhely szerinti választási irodánál lehet benyújtani személyesen, postai úton ajánlott levélben, illetve  elektronikus úton  a www.valasztas.hu honlapon. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek

 legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához.

 

Mozgóurna iránti kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához lehet benyújtani, majd 2014. október 12-én legkésőbb 15.00 óráig a  Helyi Választási Bizottságnál, illetve a Szavazatszámláló Bizottságnál.

 

Jelöltet ajánlani 2014. augusztus 25-től szeptember 8-án 16.00 óráig lehet.

 

Az egyéni képviselőjelöltséghez 7 db ajánlás, a polgármester jelöltséghez 19 db ajánlás szükséges.

 

Nemzetiségi választás:

 

A választópolgároknak 2014. szeptember 26-ig van lehetőségük  arra, hogy nemzetiségi jegyzékbe kérjék felvételüket. A regisztrációk alapján Nagynyárádon  két  nemzetiség tekintetében lesznek választások: horvát és német nemzetiségi képviselőket választhatnak.

 

Az ország minden településén figyelemmel kísérhetik a nyilvántartásba vett jelölteket a www.valasztas.hu honlapon.

 

Nagynyárád, 2014. augusztus 25.

 

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó                                                                         HVI vezetője