NAGYNYÁRÁDI HÍRMONDÓ

boldog-nonapot-kepeslap-tulipanok-4152677943Március 8. – a Nők Napja. A tavasz első kedves ünnepe. S bármennyire megkopott már a nőnap eredeti üzenete, a szebbik nemet mindig érdemes ünnepelni. Merthogy ők hozzák életünkbe a tavaszt, a fényességet, ők jelentik számunkra a napsütést, a rügyfakadást. Általuk és értük leszünk jobbak. A tőlük kapott energiával leszünk mi, férfiak is képesek egyre többet és egyre jobban teljesíteni. Általuk leszünk gazdagabbak. Ők jelentik az életet. Ők vigyáznak ránk fogantatásunktól kezdve… Oly sok mindent köszönhetünk a nőknek! Először az édesanyánknak köszönjük, hogy vagyunk. A nőknek lehetünk hálásak az első, meg a következő, és a végső, a sírig tartó szerelemért. És a gyermekeinkért. Ebben az elanyagiasodott világban ők azok, akik érzékiségükkel megakadályozzák, hogy elfásuljunk. A nők visznek színt a mindennapok egyhangúságába. Ők teremtik meg az otthon melegét… Persze a nők is elvárják, s joggal várják el, hogy mi is kedvesek legyünk hozzájuk, hogy gondoskodjunk róluk, hogy becézzük őket. Hogy figyelmesek legyünk irántuk. Mert minél jobban szeretjük mi, férfiak a nőket, annál kedvesebbek lesznek hozzánk ők is. Ne feledkezzünk hát meg róluk ezen a szép tavaszi ünnepen. Köszöntsük őket egy szál virággal, mosollyal. És szeressük őket tiszta szívvel! Kedves lányok, asszonyok! Kívánjuk, hogy legyenek mindig szépek, kedvesek és végtelenül boldogok!

Mintál Tibor

polgármester

 

 

Magyar_kokárdaLegújabb kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848. március 15. megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését. Az ezen dátum által jelképezett korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett. Büszkének kell lennünk tehát erre a napra. Úgy gondolom ma, amikor nemzetünk újra a fejlődés útját keresi, egy válságokkal, viszontagságokkal teli korban, ennek a napnak az emléke nagyon fontos tanulságokkal töltheti fel ünneplésünket. Ezek a tanulságok pedig az összefogás, a kitartás és a tenni akarás hegyeket megmozgató erejének és egymásnak a megbecsülése.

 

Önkormányzati hírek 2017. február

–   Nagynyárád önkormányzata egy – tartozékaival együtt – kb. 15 millió forint összegű gép (traktor) beszerzésére nyújtott be pályázatot, amelynek segítségével a közútjainkat, a vízelvezető árkokat, a közterületeinket könnyebben tudjuk majd karbantartani. Önrészt nem szükséges biztosítani.

–   2017. február 10. napján lemondott alpolgármesteri tisztségéről Bitter László. A képviselő-testület ugyanezen ülésén a polgármester javaslatára Huber Jánosnét választotta alpolgármesternek.

–   Törvény kötelezi az önkormányzatokat az ún. ASP gazdálkodási és igazgatási keretrendszerekre való áttérésre, melynek lényege, hogy az állam által biztosított szoftvereket kell kötelezően használniuk mindennapi munkájuk során.  Az állam ehhez pályázati úton támogatást biztosít a szükséges informatikai eszközök és szakértői költségek fedezésére. A közös hivatal székhelyeként Nagynyárád Önkormányzata erre nyújtott be pályázatot közel 7 millió forint értékben a közös hivatal részére. Önrészt nem szükséges biztosítani.

 

TŰZGYÚJTÁS, ÉGETÉS SZABÁLYAI:

Nagynyárád Önkormányzatának 10/2015. (IX. 10.) Ör. sz. rendelete alapján az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályai az alábbiak:

Égetés kizárólag szélcsendes időben, a tűzvédelmi jogszabályok szigorú betartásával, nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotában, a környezet, illetve a környezetben élő lakók kismértékű zavarása mellett végezhető.

Nagy mennyiségű, füstöt termelő, nedves kerti hulladék égetése tilos. Csak avar és kerti hulladék égethető.

Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj stb.), légszennyező, vagy bűzös segédanyag nem használható.

Az égetés helyszínén eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Az égetés időpontja

A kerti hulladék nyílt téri égetése kizárólag  március 1-től november végéig, keddi és csütörtöki napokon (amennyiben ez nem ünnepnap) 8 órától 20 óráig megengedett, más napon és időpontban az égetés tilos.

Tilos az égetés párás, ködös, esős, erősen szeles időjárás esetén.

A más hatóságok által elrendelt tűzgyújtási tilalom időtartama alatt mindennemű égetés tilos!

Ha valaki nem tartja be az égetés fenti szabályait, tűzvédelmi bírságot kell fizetnie!

 

PROGRAMOK:

–          Nagynyárád Község Önkormányzata 2017.03.15-én 15:00 órától a 100-as szobornál ünnepi megemlékezést tart az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére

–          2017.04.08-án, 15:00 órától Húsvéti kézműves családi játszóházat szervezünk a „NeRok Házban” (Falumúzeumban). Minden érdeklődőt, kicsit és nagyot szeretettel várunk!

 

Zubán Józsefné értesíti a lakosságot, hogy az alábbi telefonszámon érhető el: 06-69/951-521.

Treutz Konstantin ismét szemétszedést szervez Bóly-Nagynyárád-Sátorhely között az út mentén 2017. márc. 11-én /szombaton/ 14:00 órától. „Ha úgy érzed, és téged is zavar az a rengeteg szemét, gyere el az alsó kocsmához a megadott időpontban. Kesztyűt, láthatósági mellényt hozz magaddal, és tisztítsuk meg a környezetet!”


Született:

Patkós Balázs

Mohács, 2016.11.28.

Szülők:

Budai Zsuzsanna és Patkós János

Hosszú, boldog életet kívánunk!

 

 

Elhalálozott:

 

Gáspár Rudolfné  

Nagynyárád, Táncsics M. u. 45.

2016.12.13. – élt 67 évet

Horváth Jánosné

Nagynyárád, Táncsics M.u. 4.

2017.01.25. –  élt  88 évet

Temesi  Péterné

Nagynyárád, Táncsics M.u. 38.

2017.01.27. – élt 93 évet

Emléküket őrizzük!

 

 

Id. Beck Mátyásné

Nagynyárád, Rákóczi u. 19.

2017.02.01. – élt  86 évet

Rencz Anna

Nagynyárád, Táncsics M. u. 68.

2017.02.08. – élt   60 évet

Vincze Jenőné

Nagynyárád, Kossuth L.u. 4.

2017.02.16 – élt 89 évet

Emléküket őrizzük!

Hírmondó-2017.03

 

 

Hírmondó-2017.03 Hírmondó-2017.03 2